!NOVINKA! Bultaco Brinco R-B

kapustičky jako příloha
2017-10-20

poker jak vyhrát
2017-10-20

onedrive k čemu slouží
2017-10-20

k čemu je podprsenka
2017-10-20

práce praha východ
2017-10-20

jak vyhrát v eurojackpotu
2017-10-20

facebook sorry jako
2017-10-20

bonus za registraci
2017-10-20

vieš kde je sever tak nikomu never
2017-10-20

fallen order pre order bonus
2017-10-20

čárka před stejně tak jako

Naše řeč – Čárka před spojkou než, jako a před …
Čárka před a. Čárku před a nepíšeme, jestliže jde o slučovači poměr, v ostatních případech se čárka píše. Čárku nepíšeme, pokud jde o slučovací poměr (a, a pak, a potom, a také, zkratky atd., atp., apod., aj.) spojení dvou větných členů (Koupil jsem si nový mobil a notebook.)

Čárka před spojkami jako a než | Plzeň
čárka před stejně tak jako Ref A: 6856599F6EF1416B96BF4F38B17703BB Ref B: FRAEDGE1420 Ref C: 2020-12-07T22:28:25Z

Psaní interpunkčních znamének II. | Plzeň
čárka před stejně tak jako V první řadě musím říci, že princip psaní čárky před spojkou jako je zcela totožný jako u spojky než. Pouze to tedy zopakuji. Pokud za spojkou jako následuje věta (musí tam být přísudek), pak píšeme před jako čárku. Pokud přísudek nenalezneme, jedná se o větný člen, a čárka se před jako nepíše.

Interpunkce v souvětí (psaní čárek) - cvičení
Aby to nebylo příliš jednoduché, před výrazy než a jako se čárka někdy píše a někdy nepíše. Pokud za těmito výrazy následuje celá věta (tj. s přísudkem), čárku píšeme, pokud za nimi věta není, čárku nepíšeme. Nikdo nemá tak rychlé nohy jako ty. Nikdo nemá tak rychlé nohy, jako máš ty.

Čárka před „než“ a „jako“ - Proofreading.cz
čárka před stejně tak jako Čárka před jako. 1.1.1 Před spojkou jako (než) stojí ještě jiné slovo — čárka se posouvá Tyto organizace jsou příslušným úřadům dobře známé, stejně jako je tomu v případě extremistických skupin Čárka se před těmito zkratkami píše pouze v případě, že by jí předcházela věta vedlejší, kterou by V poměru odporovacím se před spojkou a a před

Jak psát čárky ve větě a souvětí správně česky? | …
Ale: Je krásnější než dříve. Jsou stejně neobezřelí jako my. Pro úplnost dodáváme, že ve spojení ne takjako bývá čárka před jako vždy. Na př.: K vítězství ne tak množství bojovníků, jako dobrý řád a smělost napomáhá. Mimo to se zpravidla klade čárka před jako, kterým se uvozuje výčet nebo příklady

Potřebuji čárku před "jak"? Vložte čárku před slovo …
Psaní čárky v typu podobně jako, stejně jako, tak jako, jakož i a v dvojitých spojovacích výrazech (ani tak –⁠ jako spíš apod.) viz Psaní čárky v souvětí a Psaní čárky ve větě jednoduché. Spojka než. Pro kladení čárky před spojku než není rozhodující počet slov, který po ní následuje. Záleží na tom, zda

Psaní čárky před zájmeny který, jaký, jenž, kdo a co
Pokud je před slovem čárka "Jak", bude uvolněn "Vypadala jako vášnivá lvice", a ve větě zcela odlišný význam. 2) Pokud se kombinace použije společně s "a". Tato konstrukce se také nazývá srovnávací obrat a ve větu se objevuje jako okolnost: Petr se ke mně, stejně jako ke všem ve třídě, zacházel dobře.

Čárka před jako, uvozuje-li jako pouze větný člen …
čárka před stejně tak jako 5) Rozhodněte o psaní čárky před „jak / jako“: Zvládli jsme to tak rychle jak jen to bylo možné. Je bledý jako stěna. Je stejně stará jako já. Zdá se mi jako bychom o něm už někdy slyšeli. Dosáhl stejného počtu bodů jako jsem dosáhl já. Spal jako zabitý. 7) Rozhodnětě o psaní čárek u výrazů tak (,) jako a

Psaní čárky před spojkami jako , než
Následující spojky si představte jako černou kostičku: a, i, ani, nebo, či. (viz 4) Chybějící čárka před červenou kostičkou u případů, kdy přední modrá část je jen podstatné jméno: Stejně tak je důležité naučit se rozeznávat, které části souvětí k sobě patří.

 

Zde jsou technické informace v angličtině

 

Prodej Bultaco Brinco R
Velká zkouška pro Bultaco Brinco R
Bultaco Brinco R

Testování Bultaco Brinco R